18.Nk-Demotywatory.PL - Najbardziej pożądane i zakazane zdjęcia z Naszej Klasy i nie tylko ! Musisz to SPRAWDZIĆ ! - Regulamin

ZasadyWszystko o zasadach panujących na naszej stronie

 1. Wprowadzenie

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w serwisie internetowym 18.nk-demotywatory.PL.

 2. Usługi

  1. Korzystanie z serwisu 18.nk-demotywatory.PL jest "bezpłatne" i dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja użytkownika z podaniem nicka (pseudonimu) i adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłane hasło/klucz aktywujący.
  2. Po zarejestrowaniu konta każdy ma prawo do wglądu 1 strony ze zdjęciami, w celu otrzymania dostępu do calego serwisu bez ograniczeń musisz wykupić abonament dostępu na okres 7 dni, który dostępny jest na www.18.nk-demotywatory.pl/abonament.php (aby wykupić abonament musisz w pierwszej kolejności założyć konto w portalu!)
  3. Jeżeli użytkownik przekaże 0,61 zł wynagrodzenie za pomocą serwisu płatności elektronicznych "PayPal" dostępnego pod adresem www.paypal.com. Płatność o tytule "Strefa18" powinna być przekazana na podane konto PAYPAL (strefa@18.nk-demotywatory.pl) za pomocą usługi "Wyślij pieniądze"
  4. Opłata w przypadku PREMIUM SMS (wysłanie wiadomości SMS o treści AG.ZAKAZANE na numer 92590) wynosi 25 zł netto (30,75 zł z VAT)
  5. W portalu 18.Nk-Demotywatory.PL prowadzony jest newsletter pocztowy, co jakiś czas jako zarejestrowany użytkownik portalu możesz otrzymywać wiadomości drogą mailową o nowościach w portalu.

 3. Użytkownicy

  1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu postanowień regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
  2. Rejestrować się i dodawać zdjęcia mogą osoby fizyczne, zarówno z Polski jak i zagranicy, na własną odpowiedzialność.
  3. Korzystając z serwisu, użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania go.
  4. Poprzez uczestnictwo w serwisie użytkownik wyraża zgodę na:
   a) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu;
   b) bezpłatną publikację i prezentację zdjęć nieograniczonej liczbie osób;
  5. Użytkownik może w dowolnym momencie dodawać, zmieniać bądź usuwać zdjęcia.
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź usuwać dane podane podczas rejstracji.
  7. Uczestnicząc w serwisie użytkownik zobowiązuje się do:
   a) przestrzegania niniejszego regulaminu;
   b) poszanowania praw innych użytkowników serwisu.
  8. Zabronione jest zakładanie kont w celu reklamowania produktów lub usług, na przykład innych stron internetowych bądź wyłudzania doładowań telefonów.
  9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.

 4. Administratorzy

  1. Administratorzy mogą odmówić publikacji zdjęcia bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn zdjęcie, które nie spełnia warunków podanych w §3.
  2. Z tych samych przyczyn administratorzy mają prawo założyć blokadę, lub usunąć konto użytkownika na skutek działań godzących w zasady określone niniejszym regulaminem. Termin upłynięcia blokada ustalany jest zwykle na 48 godzin od założenia, stosowane są również blokady bezterminowe.
  3. Administratorzy nie są zobowiązani do poinformowania użytkownika o blokadzie lub usunięciu konta użytkownika.
  4. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika, usunięciu bądź blokadzie konta użytkownika odwołanie nie przysługuje.

 5. Usuwanie zdjęć

  1. Zamieszczone zdjęcie może zostać usunięte przez administratorów jeżeli:
   a) jest sprzeczne z niniejszym regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
   b) zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
   c) zawiera treści obraźliwe wobec użytkowników galerii lub innych osób;
   d) przedstawia inną osobę niż właściciela profilu;
   e) narusza prawa osób trzecich;
  2. Administrator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia zdjęć.
  3. Od usunięcia zdjęcia odwołania nie ma.

 6. Komentarze

  1. Do dyspozycji użytkowników została oddana możliwość komentowania profili innych użytkowników, wysyłania prywatnych wiadomości oraz pisania na forum. Komentując, wysyłając prywatną wiadomość, bądź pisząc na forum użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
   a) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
   b) wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym regulaminem;
   c) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
  2. Komentarze i wiadomości uznane za mściwe, uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie mogą zostać usunięte przez administratorów 18.nk-demotywatory.pl, a użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.
  3. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

 7. Ograniczenia odpowiedzialności

  1. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
  2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego użytkownika.
  3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie.

 8. Likwidacja konta

  1. W razie likwidacji konta dane i zdjęcia użytkownika będą trwale usunięte z serwerów.
  2. Adres ip i email z którego założono konto są logowane.

 9. Zmiany regulaminu

  1. Administratorzy serwisu 18.nk-demotywatory.PL zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, lecz o każdej zmianie zobowiązują się powiadomić użytkowników.
Login: Hasło:

Wybierz kanał RSS:

Główna   •  Poczekalnia   •  Archiwum